Цена:
 • Фотоклетка E3S-GS30E4 / E3S-GS3E4

  29,00 лв.

  виж

 • Фотоклетка дифузна Omron E3JK-DS30M2

  48,00 лв.

  виж

 • Безконтактен сензор за ниво на течности

  19,00 лв.

  виж

 • Планка за монтаж на датчици

  2,50 лв.

  виж

 • Фотоклетка E3JK-R4M1 12-24V DC

  39,00 лв.

  виж

 • Монтажна скоба за датчик ф32

  3,60 лв.

  виж

 • Фотоклетка дифузна ED60-DS1C4

  66,00 лв.

  виж

 • Фотоклетка дифузна EK75-DS70M4

  89,00 лв.

  виж