Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Относно: използването на интернет страницата www.aliteh.bg 

В сила от 18.05.2018 г.

Последно изменена на 15.10.2018 г

ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си, “Алитех” ЕООД, ЕИК 205104357, със седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Васил Левски“ №1, МОЛ: Кирил Иванов обработва информация, представляваща лични данни. 

Тази интернет страница www.aliteh.bg се се управлява от Алитех ЕООД  в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). 

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Алитех ЕООД не продава и не предоставя вашите данни на други дружества или лица.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Алитех ЕООД събира и използва личните Ви данни, които са нужни за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на Алитех ЕООД. Данните Ви служат за управление  на Вашите покупки. Също така могат да бъдат употребявани за статистически цели на фирмата, които са свързани с подобряване качеството на услугите ни, както и маркетинг дейности. 

 КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

- При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване продукт, сключване на договор - имената Ви; електронния Ви адрес; телефон, адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;
- Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката;
- За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката; 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Алитех ЕООД са:

- Дейности по управление на електронния ни магазин:

- Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин

- Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;

- Маркетинг дейности на основание дадено съгласие.

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си в профила и на интернет страницата.

 ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Алитех ЕООД взима предпазни мерки за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Онлайн услугата – ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на Алитех ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

- да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил

- право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Алитех ЕООД;

- право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
- правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
- право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

- право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на office@aliteh.bg или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: Алитех ЕООД гр.Белово, ул. Родопи 2.

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, не е обвързано със заплащане на такса.

ДЕЦА

Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на Алитех ЕООД, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в Алитех ЕООД, моля свържете се с нас по следните начини: 

На имейл адрес: office@aliteh.bg

По пощата: Алитех ЕООД, 4470 гр.Белово  ул. Васил Левски 1