Често задавани въпроси (FAQ)

  Честотен регулатор (инвертор)

  Честотен регулатор (инвертор)

  Честотните регулатори (VFD) са вид контролери, управляващи асинхронни електрически двигатели, като променят честотата и напрежението на захранването им. Притежават възможност за пълен контрол на ускорението, забавянето и спирането на двигателя
  Въпреки че задвижването контролира честотата и напрежението, доставени на мотора, често го наричаме контрол на скоростта, тъй като резултатът е регулиране на скоростта на мотора.

  Има много причини, поради които може да се наложи регулиране скоростта на двигателя.
  Например: 

  • Пестене на енергия и подобряване ефективността на системата
  • Контролиране скоростта на устройства с изискванията на процеса
  • Контролиране въртящия момент или мощността на устройството с изискванията на процеса
  • Подобряване на работната среда
  • По-ниски нива на шум (компресори, вентилатори, помпи)
  • Намаляване механичното натоварване на машините, за удължение на живота им
  • Автоматизиране на производствения процес

   В допълнение, инверторите интегрират мрежови и диагностични възможности за по-добър контрол и увеличение на производителността. И така, енергоспестяването и интелигентното управление на двигателя са основните причини да изберете честотния инвертор като контролер във всяка моторно задвижвана система.

  Пневматични клапани (разпределители)

  Пневматични клапани и разпределители

  Пневматичните системи работещи с компресиран въздух изискват методи за безопасно и точно управление на задвижващите устройства. За целта са необходими най-различни клапани контролиращи силата, скоростта и посоката на движение.

  Подготовка на въздуха
  Предпазните клапани контролират налягането чрез изпускане на повишеното налягане в атмосферата. Изпускателните клапани обикновено се използват само в приемници или устройства за съхранение на въздух, като средство за предотвратяване на прекомерно налягане. Като такива, предпазните клапани често се наричат ​​предпазни вентили и обикновено не са подходящи за употреба навсякъде.

  Регулаторите на налягането в пневматичните системи ограничават изходното налягане след устройството чрез блокиране на по-високото налягане от входа. Регулаторите се използват както в етапа на подготовка на въздуха, така и при управление на цилиндрите и двигателите. Буквата R в съкращението FRL означава регулатор, който се монтира след резервоара за въздух, но преди устройството за което регулират налягането.

  Понякога са необходими няколко етапа на намаляване на налягането, особено при голям централизиран компресор и приемник, захранващи различни работни станции. Регулаторът може да контролира налягането в основната мрежа на разпределителните инсталации, но понякога въздухът се подава директно към FRL на всяко работно място или машина. Налягането в основния резервоар може да бъде например 120 psi или повече, но разклонението да бъде регулирано например на 90 psi.

  Регулаторите на налягането могат да бъдат самостоятелни устройства, но понякога са комбинирани с филтър за пречистване на въздуха от замърсявания и конденз. Регулаторите най-често се предлагат като компонент на модулен комплект с филтър, регулатор, омаслител или изсушител и т.н. и могат да бъдат сглобени във всяка комбинация. Регулаторът има входящ порт, изходен порт и порт за манометър, с който най-често се предлагат.

  Регулаторите за налягане могат да се използват и за управление на налягането на отделни задвижващи механизми, като например вграден регулатор или монтиран регулатор на работния порт. Те обикновено са доста малки и са комбинирани с обратни клапи, както биха били необходими за двойнодействащата функция на бутилката. Освен това, някои производители предлагат регулатори на диференциално налягане, за поддържане разликата в налягането между две стойности.  Всички регулатори за налягане са регулируеми.

  Контрол на потока
  Също често срещани при пневматичните системи са вентилите за контрол на потока. Употребата им е необходима за да се постигне лесно регулиране на скоростта на цилиндъра. Контролирането на скоростта в пневматичните системи е по-сложно, отколкото в хидравличните, тъй като голямо въздействие оказва диференциалната разлика в налягането.

  Регулиращите клапани за пневматични системи са доста прости, обикновено се предлагат в две конфигурации, използвани по два различни начина. Едната конфигурация е просто променливо ограничение, с регулиране на винт за отваряне и затваряне на променлив отвор. Другият тип включва  вентил, който позволява свободен поток в едната посока и ограничение в противоположната посока.

  Без регулиране на потока, цилиндърът се движи бързо с висока сила и ефективност, но движението на буталото е склонно към променливо движение. При регулиране на потока, скоростта на цилиндъра е по-стабилна и повторяема, но ефективността и динамичната сила са намалени. Независимо от това, повечето пневматични приложения работят с контрол на потока.

  Метод за увеличаване на скоростта на цилиндъра (обикновено за двойнодействащи или пружинно-връщащи цилиндри), е да се добави клапан за бързо изпускане към работния порт. Бързо изпускателния клапан отвежда въздуха директно от работния порт и значително намалява противоналягането, създадено при отдръпване, което позволява много по-бърза скорост на буталото.

  Направляващи клапани за управление (разпределители)
  Пневматичните клапани са налични в много размери, стилове и конфигурации. Най-простият контролен клапан е еднопосочния, който позволява свободен поток в една посока и предотвратява потока в обратната посока.

  По-сложните разпределители, са определени в номенклатурни схеми, свързани с броя на работните отвори и броя работни позиции на разпределителя.

  Например схема 2/2 означава 2 порта, 2 работни позиции. Схема 3/2 съответства на 3 порта, 2 работни позиции. 5/2 – съответно 5 порта, 2 работни позиции.

  Например, ако разпределителя има пет порта, порт 1 ще бъде за вход за налягане, портове 2 и 4 за работните портове и 3 и 5 за изпускателните отвори. Клапанът с три позиции ще има неутрално състояние, състояние на разширение и състояние на прибиране. Включвайки ги заедно, това описва петстепенния, трипозиционен клапан, наричан още 5/3 клапан. Общите конфигурации, наблюдавани при пневматиката, са 5/3, 5/2, 4/2, 3/2 и 2/2.

  Също така част от описанието на разпределителите е метода им на управление. Например ръчен лост, електрическа бобина, въздушно управление, гърбичен механизъм и т.н.

  Позиционирането често се постига чрез пружина, например 5/2 пружинен клапан ще се върне в началното си положение, когато енергията се отстрани (изключване на бобината или отстраняване на пилотния натиск).  5/2 разпределител без пружина ще остане в последно активираната позиция, докато операторът не го включи отново.

  Монтажни съображения
  Пневматичните разпределители са със стандартни и нестандартни монтажни конфигурации. Те могат да бъдат вградени, подредени или сглобени в редица. Тъй като всеки производител прави монтажа по различен начин, най-добре е да проучите дали продукта съответства на вашите нужди.
  За щастие повечето производители предлагат стандартизирани разпределители, които отговарят на една или повече спецификации, като например ISO 5599-1. Това означава, че разпределителят на един производител ще съвпадне в подложката или колектора на друг производител. Портовете за въздух и електрическите връзки също са стандартизирани за повечето разпределители. NPT портовете са често срещани, но много нови разпределители се предлагат с фиксиращи фитинги на конкретния производител. Електрическите съединители са често DIN, мини-DIN или с връзка към обща шина, което значително улеснява управлението им.

  Ако имате проблем или въпрос свързан с предлаганите от нас продукти или услуги и не намирате
  неговото решение сред изброените по-горе, ще се радваме да се свържете с нас