Връщане на стока

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 3 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява стойността на върнатата стока.

За връщане на стока се свържете с нас на телефон: 0885320039, еmail: office@aliteh.bg  или използвайте стандартен формуляр

 

 

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До "АЛИТЕХ" ЕООД

4470 гр. Белово, ул. Васил Левски №1

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта и заплатена цена/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/