• Разпределител 1/4 2V025-08

   29,00 лв.

   виж

  • Разпределител 1/8 MOV-02

   32,00 лв.

   виж

  • Разпределител 1/8 MOV-01

   36,00 лв.

   виж

  • Разпределител 1/8 MOV-03

   29,00 лв.

   виж

  • Магнетвентил за поливни системи

   49,00 лв.

   виж

  • Магнетвентил. Нормално затворен.

   39,00 лв.

   виж

  • Магнет вентил. Нормално отворен

   49,00 лв.

   виж

  • Магнетвентил за вакуум. Нормално затворен

   96,00 лв.

   виж

  • Магнетвентил ф6 нормално отворен

   33,00 лв.

   виж

  • Магнетвентил за вакуум. Нормално отворен

   165,00 лв.

   виж

  • Магнетвентил 1/4 - ф6

   36,00 лв.

   виж

  • Магнетвентил 1/8 Нормално отворен

   48,00 лв.

   виж

  • Магнетвентил 1/4 Нормално отворен

   57,50 лв.

   виж

  • Магнетвентил 1/4 HQ1

   29,00 лв.

   виж

  • Магнетвентил 1/4 бистабилен

   66,00 лв.

   виж

  • Магнетвентил 1/2 бистабилен

   84,00 лв.

   виж

  • Магнетвентил 1/2 цол 0,5-50 атм

   129,00 лв.

   виж

  • Магнетвентил 1/2 цол 0-80 атм

   90,00 лв.

   виж

  • Магнетвентил 1/2 SS 304

   90,00 лв.

   виж

  • Магнетвентил 1 цол SS 304

   198,00 лв.

   виж

  • Автоматичен изпускателен клапан с вградено реле време

   84,00 лв.

   виж

  • Високоскоростен магнетвентил 1/2 90 атм

   240,00 лв.

   виж

  • Магнетвентил 3/4

   29,00 лв.

   виж

  • Магнетвентил 1,5 цола GPU-40

   268,00 лв.

   виж

  • Магнетвентил 2 цола GPU-50

   352,00 лв.

   виж

  • Кран сферичен 1/2 с електрическо управление 220V AC

   62,00 лв.

   виж

  • Кран сферичен 1/2 с електрическо управление 9-24V DC

   108,00 лв.

   виж

  • Кран сферичен 3/4 с електрическо управление 220V AC

   72,00 лв.

   виж

  • Кран сферичен 1 цол с електрическо управление 220V AC

   84,00 лв.

   виж

  • Кран сферичен 1.1/4 цол с електрическо управление 220V AC

   120,00 лв.

   виж

  • Двупътна електрозадвижка 2цола Неръждаема стомана 304

   590,00 лв.

   виж

  • Кран сферичен 1 цол с електрическо управление 9-24V DC

   158,00 лв.

   виж